Świąteczne spotkanie - Policja inaczej - KPP Ostrów Wlkp

Policja inaczej

Świąteczne spotkanie

16 grudnia 2019 roku Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Ostrowie Wielkopolskim zorganizował spotkanie podsumowujące działalność Związku w roku 2019. Spotkanie to było również okazją, by złożyć sobie świąteczne życzenia, wręczyć stypendia naukowe, świąteczne paczki oraz przekazać na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim insp. Piotra Wilkowskiego koszulki dla policjantów biorących udział w wydarzeniach sportowych.