Petycje - KPP Ostrów Wlkp

Petycje

W roku 2019 nie wnoszono do KPP w Ostrowie Wlkp. petycji.

W roku 2018 nie wnoszono do KPP w Ostrowie Wlkp. petycji.

W roku 2017 nie wnoszono do KPP w Ostrowie Wlkp. petycji.