Gmina Przygodzice - KPP Ostrów Wlkp

Gmina Przygodzice

Gmina Przygodzice

przygodzice

 

 

DZIELNICA NR 6

 tel. 47 77 54 360

 47 77 54 361

tel. kom. 786936403 

 

Dzielnicowy asp. Krzysztof Binek

 e-mail: dzielnicowy.przygodzice6@po.policja.gov.pl

 

 


Obejmuje miejscowości:

Przygodzice, Chynowa, Przygodziczki, Bogufałów

Działanie priorytetowe dla rejonu służbowego nr 6: ograniczenie zakłócenia ładu i porządku publicznego, ciszy nocnej oraz dewastacje mienia przez grupy młodzieży na terenie siłowni zewnętrznej w Przygodzicach przy ul. Ogrodowej.

tel. 47 77 54 360

47 77 54 362

tel. kom. 786936404 

 

Dzielnicowy mł.asp. Krzysztof Filipiak

 e-mail: dzielnicowy.przygodzice7@po.policja.gov.pl

 

 


Obejmuje miejscowości:

Janków Przygodzki, Topola Wielka, Topola Osiedle, Wysocko Małe, Smardów, Trzcieliny, Pardalin.

Działanie priorytetowe dla rejonu służbowego nr 7: ograniczenie zakłócenia ładu i porządku publicznego  ciszy nocnej oraz spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, a w szczególności  w rejonie sklepu GS w Wysocku Małym przy ul. Ostrowskiej oraz znajdującym się na przeciwko sklepu przystanku autobusowym.

DZIELNICA NR 8

tel. 47 77 54 360

47 77 54 362

tel. kom. 786936405 

 

Dzielnicowy mł. asp.  Arkadiusz Kopras

  e-mail: dzielnicowy.przygodzice8@po.policja.gov.pl

 


Obejmuje miejscowości:

Antonin, Czarnylas, Dębnica, Ludwików, Hetmanów.

Działanie priorytetowe dla rejonu służbowego nr 8: ograniczenie zakłócenia ładu i porządku publicznego oraz niestosowania się do przepisów UWTPA w rejonie sklepu spożywczego ABC w Czarnymlesie przy ul. Odolanowskiej.