Zespół ds. Nieletnich i Patologii - Zespół ds. Nieletnich - KPP Ostrów Wlkp

Zespół ds. Nieletnich

Zespół ds. Nieletnich i Patologii

ZESPóŁ DO SPRAW NIELETNICH I PATOLOGII

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

 

 

siedziba Zespołu:

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Odolanowska 19,

pokój 107

tel. 47 77 54 238

       47 77 54 239

 

Zadania realizowane przez Zespół:

  • przeciwdziałanie przestępczości oraz demoralizacji nieletnich;
  • prowadzenie postępowań w sprawach czynów karalnych popełnionych przez nieletnich;
  • prowadzenie postępowań w sprawach o demoralizację nieletnich;
  • interwencje w sprawach nieletnich kierowane do Sądu Rejonowego - III Wydział Rodzinny i Nieletnich;
  • prowadzenie działalności prewencyjno - edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
  • współdziałanie z instytucjami rządowymi, pozarządowymi i samorządowymi w zakresie przeciwdziałania przestępczości i demoralizacji nieletnich;