Policyjny Telefon Zaufania - KPP Ostrów Wlkp

Policyjny Telefon Zaufania

Policyjny Telefon Zaufania

POLICYJNY   TELEFON   ZAUFANIA

Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim

 47 77 54 297

 

 

 Zadzwoń, jeżeli posiadasz wiadomości dotyczące:

 

·        popełnionych przestępstw i ich sprawców,

·        popełnionych wykroczeń  i  ich sprawców,

·        rodzin patologicznych,

·        przejawów demoralizacji dzieci,

·        miejsc sprzedaży alkoholu dzieciom,

·        wybryków chuligańskich zakłócających ład i porządek publiczny,

·        innych zdarzeń, które mogą być w zainteresowaniu Policji.

 

 

 

JEŻELI TELEFON NIE ZOSTANIE ODEBRANY BEZPOŚREDNIO, ZOSTAW WIADOMOŚĆ NA AUTOMATYCZNEJ SEKRETARCE.