Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - video - Mapy Zagrożeń - KPP Ostrów Wlkp

Mapy Zagrożeń

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - video

Data publikacji 21.09.2016

kmzb_wlkpPoczuciebezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka idecyduje o funkcjonowaniu wszystkich społeczności. Dlatego też,uwzględniając oczekiwania społeczne, stworzono Krajową MapęZagrożeń Bezpieczeństwa. Narzędzie to pozwoli na rzetelne orazjasne zidentyfikowanie, ukazanie skali, jak również rodzajuzagrożeń i instytucji współodpowiedzialnych za zapewnieniebezpieczeństwa oraz porządku publicznego.

Poniżejprezentujemy przygotowany przez Komendę Powiatową Policji wOstrowie Wielkopolskim film dotyczący Krajowej Mapy ZagrożeńBezpieczeństwa.

Od 20 września2016 roku Krajowa Mapa Zagrożeń i Bezpieczeństwa działa dlawojewództwa wielkopolskiego. Mapy zagrożeń, jako istotny elementzarządzania bezpieczeństwem publicznym, wspólnie z innymiinstytucjami i społeczeństwem, powinny służyć m.in. właściwemurozmieszczeniu patroli, czy np. podejmowaniu decyzji o tworzeniukomisariatów i posterunków policji. Krajowa Mapa ZagrożeńBezpieczeństwa opiera się na informacjach skatalogowanych w trzechkategoriach:

  • gromadzonych w policyjnych systemach informatycznych,

  • uzyskiwanych od obywateli wykorzystujących internetową platformę wymiany informacji,

  • otrzymanych od społeczeństwa w trakcie bezpośrednich kontaktów z obywatelami, przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz w trakcie debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu.

  • gromadzonych w policyjnych systemach informatycznych,

  • uzyskiwanych od obywateli wykorzystujących internetową platformę wymiany informacji,

  • otrzymanych od społeczeństwa w trakcie bezpośrednich kontaktów z obywatelami, przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz w trakcie debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu.

Uruchomiona właśnie funkcjonalność pozwala każdemuobywatelowi przekazać informację o niepokojącym go zjawisku zzakresu bezpieczeństwa. Zjawisko to zaś za pomocą mapy jestdokładnie lokalizowane w przestrzeni oraz czasie. Kiedy takainformacja dotrze do policji, zostanie zweryfikowana. Informacje,które można przekazać za pomocą mapy uwzględniają wybranekategorie przestępstw i wykroczeń, jak i zagrożenia, które wodczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczuciebezpieczeństwa. Należy jednak zaznaczyć, że taka formakontaktu nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencjipolicji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerówalarmowych 112 i 997.

Prosimy o odpowiedzialnekorzystanie z aplikacji, gdyż każde naniesione na mapę zagrożeniewywoła odpowiednią reakcję policji.

 

Ładowanie odtwarzacza...