Działania "Pieszy" - Wydarzenia - KPP Ostrów Wlkp

Wydarzenia

Strona znajduje się w archiwum.

Działania "Pieszy"

Data publikacji 16.11.2016

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z ostrowskiej komendy nieustannie dbają o bezpieczeństwo na drogach miasta i powiatu. W ubiegły poniedziałek, 14 listopada policjanci przeprowadzili działania pn. „Pieszy". Tylko tego jednego dnia funkcjonariusze ujawnili ponad 130 wykroczeń popełnionych zarówno przez pieszych jak i kierujących wobec pieszych.

Poniedziałkowe działania ostrowskich policjantów ukierunkowano na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Policjanci zwracali uwagę na wykroczenia popełniane zarówno przez pieszych, jak i kierujących. Osoby piesze w okresie zimowo - wiosennym stanowią najbardziej zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Częste opady deszczu wpływają na stan jezdni, powodując, że droga hamowania pojazdu niebezpiecznie się wydłuża. Same zachowanie uczestników ruchu ma niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo na drogach.

Wykroczenia, które popełniali zmotoryzowani i piesi, zwykle powtarzają się podczas podsumowywania tego typu działań.

Przechodzenie przez jezdnię w niedozwolonym miejscu, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej czy wbieganie na jezdnie przed nadjeżdżające pojazdy, to najczęstsze błędy popełniane przez osoby piesze.

Tylko tego jednego dnia funkcjonariusze ujawnili ponad 130 wykroczeń popełnionych zarówno przez pieszych jak i kierujących wobec pieszych.

Policjanci będą konsekwentnie prowadzić działania dotyczące bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Najważniejsze jest jednak zachowanie się na drodze kierowców i pieszych.