"Prędkość - Zero Tolerancji" - Podsumowanie - Aktualności - KPP Ostrów Wlkp

Aktualności

"Prędkość - Zero Tolerancji" - Podsumowanie

Data publikacji 22.02.2021

Policjanci ostrowskiej komendy brali udział w kolejnej odsłonie wielkopolskich działań kontrolno-prewencyjnych „Prędkość- Zero Tolerancji”. Głównym celem działań jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a w szczególności egzekwowanie przestrzegania przepisów dotyczących dozwolonych limitów prędkości.

19 lutego br. podczas działań "Prędkość - Zero Tolerancji" na drogach całej Wielkopolski, pojawiła się większa liczba oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów, również tych wyposażonych w wideorejestratory.

Głównym celem tych działań jest zmiana nawyków i świadomości kierowców i egzekwowanie konsekwentnego stosowania się do obowiązujących przepisów oraz przypomnienie kierowcom o tym, że prędkość pojazdu należy bezwzględnie dostosować do warunków panujących na drodze. Im więcej osób będzie poruszało się z dozwolona prędkością, tym na naszych drogach będzie bezpieczniej.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego ostrowskiej komendy tego dnia skontrolowali ponad 60 pojazdów. Policjanci podczas działań ujawnili ponad 50 wykroczeń, z czego 42 to wykroczenia dotyczące przekroczenia dozwolonej prędkości. Policjanci zatrzymali też 1 prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50km/h w terenie zabudowanym.

Szczególnie teraz w okresie zimowym należy pamiętać o tym, że niedostosowanie prędkości do panujących na drodze warunków może doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem, co skutkuje niebezpieczeństwem zagrożenia zdrowia, a nawet ludzkiego życia.