Skargi i wnioski - KPP Ostrów Wlkp

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie skarg i wniosków przyjmuje interesantów w  poniedziałki  w godz. 15.30 -  17.30

Skargi mogą być wnoszone:

- pisemnie na adres: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Odolanowska 19, 63-400 Ostrów Wlkp. 

- za pomocą fax-na adres: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Odolanowska 19, 63-400 Ostrów Wlkp.- na numer fax: 47 77 54 205

- za pośrednictwem poczty elektronicznej, na jeden z adresów:

rzecznik.ostrow-wlkp@po.policja.gov.pl

dyzurny.ostrow-wlkp@po.policja.gov.pl

-ustnie do protokołu

Skargi na działalność Policji można kierować do kierownikówjednostek Policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

Rzecznik PrawObywatelskich,

 

Aleja Solidarności 77,

 

00-090 Warszawa

 

PRZYJÊCIA INTERESANTóW:

 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

 

poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00

 

od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00

 

telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811

 

centrala: 0-22 55 17 700

 

 

 

Pełnomocnik Terenowyw Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

 

ul. Chmielna 54/57

 

80-748 Gdańsk

 

sekretariat (+48) 58 764 73 02

 

fax (+48) 58 764 73 03

 

Przyjęcia interesantów:

 

telefon (+48) 58 764 73 06

 

poniedziałek w godz. 10.00-17.00

 

wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

 

 

 

Pełnomocnik Terenowyw Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

 

ul. Jagiellońska 25pokój 122

 

40-032 Katowice

 

telefon (+48 32) 72 86 800

 

fax (+48 32) 72 86 823

 

Przyjęcia interesantów:

 

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

 

wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

 

 

 

Pełnomocnik Terenowywe Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

 

ul. Wierzbowa 5

 

50-056 Wrocław

 

sekretariat (+48) 71 34 69 115

 

fax (+48) 71 343 43 25

 

Przyjęcia interesantów:

 

telefon (+48) 71 34 69 100

 

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00

 

środa w godzinach od 10.00 do 17.00

 

 

 

Linki:

 

 

 

Strona główna RPO www.rpo.gov.pl

Formularz elektroniczny: www.rpo.gov.pl/wniosek/